Servicios

TERCERA CONVOCATÒRIA AJUDES PARÈNTESI (TERMINI DE SOL·LICITUD TANCAT)

CONVOCATÒRIA AJUDES PARÈNTESI FASE 3 Document

TERMINI DE SOL·LICITUD: Del 26 de juliol al 06 d'agost (ambdòs inclosos)

ENLLAÇ A LA SEU ELECTRÒNICA Enllaç

SOL·LICITUDS Ò TRÀMITS PRESENCIALS: (Només Persones físiques); Prèvia obtenció de Cita prèvia al telèfon: 964.40.21.69

IMPRESOS I MODELS DE SOL·LICITUD:(Signar tots els impresos)

01 Instància ajudes Parèntesi

02. Manteniment de tercers

03. Compte justificatiu

04. Autorització tràmits electrónics

05. Declaració ajudes de minimis

CONSULTA ELS CNAE BENEFICIARIS Aquí

CONSULTA SI HAS SIGUT BENEFICIARI D'AJUDES MINIMIS Aquí

MES INFORMACIÓ:

Telèfon: 964.40.21.69

Consulta el Codi Equivalent de CNAE amb el teu codi d'IAE en el Link de l'Agència Tributària.

PREGUNTES FREQÜENTS:  Document

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGONA CONVOCATÒRIA AJUDES PARÈNTESI (TERMINI DE SOL·LICITUD TANCAT)

CONVOCATÒRIA AJUDES PARÈNTESI FASE 2 Document

TERMINI DE SOL·LICITUD: Del 5 al 18 de maig (ambdòs inclosos)

ENLLAÇ A LA SEU ELECTRÒNICA Enllaç

SOL·LICITUDS Ò TRÀMITS PRESENCIALS: (Només Persones físiques); Prèvia obtenció de Cita prèvia al telèfon: 964402169

IMPRESOS I MODELS DE SOL·LICITUD:(Signar tots els impresos)

01 Instància ajudes Parèntesi

02. Manteniment de tercers

03. Compte justificatiu

04. Autorització tràmits electrónics

05. Declaració ajudes de minimis

CONSULTA ELS CNAE BENEFICIARIS Aquí

CONSULTA SI HAS SIGUT BENEFICIARI D'AJUDES MINIMIS Aquí

MES INFORMACIÓ:

Telèfon: 964402169

Consulta el Codi Equivalent de CNAE amb el teu codi d'IAE en el Link de l'Agència Tributària.

PREGUNTES FREQÜENTS:  

 

 

 

 

 

PRIMERA CONVOCATÒRIA  (TERMINI DE SOL·LICITUD TANCAT)

RESOLUCIÓ DE LES AJUDES PARÈNTESI Pla Resistir.  Ajudes aprovades, excloses i beneficiaris que han d'aportar documentació Document

BASES AJUDES PARÈNTESI DEL PLA RESISTIR (MODIFICADES per Decret 2021-0679, de 10 de març) Document

CONVOCATÒRIA AJUDES PARÈNTESI DEL PLA RESISTIRDocument

TERMINI DE SOL·LICITUD

ENLLAÇ A LA SEU ELECTRÒNICA Sol·licitud: Enllaç

ENLLAÇ A LA SEU ELECTRÒNICA Aportar documentació: Enllaç

SOL·LICITUDS Ò TRÀMITS PRESENCIALS: (Només Persones físiques); Prèvia obtenció de Cita prèvia al telèfon: 964402169

IMPRESOS I MODELS DE SOL·LICITUD:

01 Instància ajudes Parèntesi

02 Manteniment de tercers

03 Compte justificatiu

04 Autorització representació

05 Declaració ajudes de minimis 

CONSULTA SI HAS SIGUT BENEFICIARI D'AJUDES MINIMIS ACÍ

MES INFORMACIÒ:

Telèfon: 964402169

Consulta el Codi Equivalent de CNAE amb el teu codi d'IAE en el Link de l'Agència Tributària.

CNAE Descripció Activitats Beneficiàries (Annex II Decret llei 1/2021) Document

PREGUNTES FREQÜENTS:  Document