Servicios

PLA D'OCUPACIÓ (DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ)

Programa de contractació temporal de persones en situació de desocupació per a la realització d'obres i serveis d'interés general i social.

  • Pla d'Ocupació 2021 (Finalitzat)
  • Pla d'Ocupació 2022 (EN PROCÉS):

L'Ajuntament de Vinaròs contractarà a través del Pla d'Ocupació de Diputació de Castelló una persona desocupada durant 3 mesos en l'ocupació de TRACTORISTA.

Per a participar en el procés de selecció has de complir els següents requisits: Estar inscrit/a com a demandant d'ocupació en l'Espai Labora Tindre la teua demanda actualizada i sol·licitada l'ocupació de TRACTORISTA. Disposar del carnet de conduir B. Tindre el títol de Graduat Escolar o equivalent.

Pots actualitzar la informació per a participar en este programa fins al 30 de maig

 

INICIATIVA SOCIAL (LABORA)

Logo

 

 


 

EPLAYA 2021 (Finalitzat)

EMCORP. Programa de subvencions destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de com a mínim 30 anys d'edat en col·laboració amb les corporacions locals

  • EMCORP 2020 (Finalitzat)
  • EMCORP 2021 (Finalitzat)

EMCORD. Programa de subvencions destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada en col·laboració amb les corporacions locals

 

EXPLUS 2022 (EN PROCÉS):

PROGRAMA DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ PER A PERSONES MAJORS DE 29 ANYS.

L'Ajuntament de Vinaròs contractarà durant 1 any i a jornada completa, 5 persones inscrites com a demandants d'ocupació en l'Espai LABORA en les següents ocupacions:

1. Enginyeria tècnica en construcció i obra civil. Codi LABORA 24621018 ó 24321011 Imprescindible titulació de Grau en enginyeria tècnica d'obres públiques, en obres públiques i construccions civils o enginyeria tècnica de mines.

2. Empleat/empleada o tècnic/a adminsitratiu/va. Codi LABORA 43091029 ó 36131039 Imprescindible CFGM Tècnic/a en Gestió Administrativa o CFGS Tècnic/a Superior en Administració i Finances o Superior en Assistència a la Direcció.

3 Tècnic/a en Mediambient. Codi LABORA 31291189 ó 36261038 Imprescindible CFGS Tècnic/a superior en Educació i Control Ambiental o superior en Química i Salut Ambiental.

REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES: 1. Tindre o ser major de 30 anys i tindre alguna de les titulacions indicades 2. Estar inscrits en l'Espai LABORA amb la demanda actualitzada 3. Tindre sol·licitada alguna de les Ocupacions indicades i finalitzats els estudis que s'indiquen per a cada ocupació.

La informació per a participar en este programa es podrà actualitzar fins al 17 de juny.

 

AVALEM JOVES PLUS (LABORA)

PUBLICITAT SUBVENCIONS EMPUJU / EMCUJU

EMCUJU. Programa de subvencions d'ocupació destinades a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020

  • EMCUJU 2019 (Finalitzat)

EMPUJU. Programa de subvencions d'ocupació destinades a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020

EMPUJU PROGRAMA DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ PER A PERSONES MENORS DE 30 ANYS L'Ajuntament de Vinaròs contractarà durant 1 any i a jornada completa, 4 persones inscrites com a demandants d'ocupació en l'Espai LABORA en les següents ocupacions:

1. Agent de Desenvolupament Turístic, codi LABORA 26301011. Ó Tècnic en Publicitat i Relacions Públiques, codi LABORA 26511049. Imprescindible titulació de Grau en Turisme o Grau en Publicitat i Relacions Públiques.

2. Tècnic en Publicitat i Relacions Públiques, codi LABORA 26511049; Periodista codi LABORA 29221044. Imprescindible titulació de Grau en Publicitat i Relacions Públiques, Grau en Periodisme o Grau en Comunicació.

3. Tècnic en Sistemes Microinformàtics, codi LABORA 38121023. Imprescindible CFGM Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

4. Conserge, codi LABORA 58331022 ó Ordenança codi LABORA 94311020.No es necessària titulació específica.

REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES: 1. Ser menor de 30 anys i tindre alguna de les titulacions indicades 2. Estar inscrits en l'Espai LABORA amb la demanda actualitzada 3. Tindre sol·licitada alguna de les Ocupacions indicades i finalitzats els estudis que s'indiquen per a cada ocupació.

COM ACTUALITZAR LA DEMANDA Les persones interessades que ja estiguen inscrites en l'espai LABORA i desitgen incorporar les ocupacions esmentades a la seua demanda o actualitzar la seua formació, ho poden fer com s'indica en el següent vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=YKszlqrZK7Y