Servicios

Els programes mixtes d'ocupació i formació, subvencionats per LABORA i cofinançats pel Fons Social Europeu, són programes que tenen com a objecte millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades, per mitjà de la realització d'obres o serveis d'interés general i social que possibiliten a  l'alumnat treballador la realització d'un treball que, junt amb la formació professional rebuda, millore la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

TALLERS D'OCUPACIÓ

 • Taller d'Ocupació Treballem Iguals 

Procés selecció

Alumnat Treballador

Anunci 1. Resultat Provisional Baremació i Entrevista

Personal docent i directiu

Anunci 1. Resultat Provisional Baremació 

 

 • Taller d'Ocupació Vinaròs Accessible II 

Procés selecció

Personal directiu i docent. Termini presentació instàncies 5 dies hàbils des del dia seguënt publicació anunci en seu electrònica Ajutnament (del 7 al 13 de setembre, ambdòs inclosos)

Bases de selecció personal

Anunci i relació llocs de treball 

Sol·licitud

Curriculum 

Anunci 1. Resultat provisional Fase Baremació

Anunci 2. Al·legacions Baremació 

Anunci 3. Resultat Entrevista 

Anunci 4. Resolució al·legacions Entrevista

Anunci 5. Resultat definitiu

 • Taller d'Ocupació Vinaròs Accessible (FINALITZAT)

Procés selecció Alumnat Treballador per a cobrir possibles vacants

Anunci resultat Fase Baremació i Entrevista

Anunci al·legacions Baremació i Entrevista 

Anunci resultat definitiu Baremció i Entrevista

 

 • Taller d'Ocupació i Formació T'AVALEM VINARÒS INNOVAWEB (FINALITZAT)

Procés de selecció

Personal directiu i docent. Termini presentació instàncies 5 dies hàbils des del dia següent publicació anunci en seu electrònica Ajuntament (del 3 al 9 de novembre, ambdòs inclosos)

Bases de selecció personal

Anunci

Accés web Labora per a descarregar impresos (sol·licitud i autobaremació)

Accés seu electrònica Ajuntament per a presentar instància 

Anunci resultat Fase Baremació personal (termini al·legacions del 22 al 24, ambdòs inclosos)

Anunci al·legacions baremació Personal (entrevista dia 2 de desembre a les 12:00 al centre Vinalab)

Anunci entrevista Personal

Anunci al·legacions entrevista Personal

Anunci resultat definitiu procés selecció Personal

Alumnat Treballador: Les persones interessades en participar com a alumnat treballador en este taller han de tindre 16 anys o més i ser menors de 30 anys i  han d'estar inscrites com a demandants d'ocupació en l'Espai Labora, en l'ocupació d'Analista, programadors, dissenyadors web i multimèdia. 

Bases de selecció Alumnat

Anunci resultat provisional baremació i entrevista Alumnat

Anunci al.legacions baremació i entrevista Alumnat

Anunci resultat definitiu procés de selecció Alumnat

 

 • Taller d'Ocupació Vinaròs Accessible (FINALITZAT)

Procés selecció 

Personal directiu i docent. Termini presentació instàncies 5 dies hàbils des del dia següent publicació anunci en seu electrònica Ajuntament (del 13 al 19 ambdòs inclosos)

Bases de selecció personal

Anunci

Instància 

Curriculum

Acreditació capacitació docent

Anunci Baremació Personal (termini al·legacions des del 7 fins al 9 de setembre, ambdòs inclosos)

Anunci al·legacions baremació Personal. Entrevista dia 15 de setembre a les 9.30 al centre Vinalab

Anunci entrevista Personal

Alumnat Treballador: Les persones interessades en participar com a alumnat treballador en este taller han de tindre 18 anys o més i han d'estar inscrites com a demandants no ocupades o en millora d'ocupació en l'Espai Labora, en les ocupacións d'obra o paleta. 

Bases de selecció alumnat

Anunci resultat provisional baremació i entrevista 

Descripció:

Durant 12 mesos, 10 alumnes-treballadors majors de 18 anys reben formació teòrico-pràctica, en les especialitats formatives Operacions auxiliars d'acabats rígids i d'urbanització (nivell 1), Paviments i obra d'urbanització (nivell 2).

Objecte d'actuació: millora de l'accessibilitat del municipi amb l'adequació de les voreres, passos de vianants i escocells per a facilitar el pas per a persones amb mobilitat reduïda.

 

 • Taller d'Ocupació Vinaròs 20: Desembre 2019 - Desembre 2020 ( PROGRAMA FINALITZAT)

Durant 12 mesos, 20 alumnes-treballadors majors de vint-i-cinc anys reben formació teòrico-pràctica, en les especialitats formatives Operacions auxiliars d'acabats rígids i d'urbanització (nivell 1), Paviments i obra d'urbanització (nivell 2), Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (nivell 1) i Instal·lació i manteniments de jardins i zones verdes (nivell 2).

En aquests mesos, a més d'obtenir els certificats de professionalitat, en la pràctica executaran l'obra d'ampliació del cementiri municipal.

 

ESCOLES D'OCUPACIÓ

Dirigit a persones desocupades amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

 • Escola d'ocupació Et Formem Vinaròs 2020. (FINALITZAT)
  • Nou procés de selecció Personal Docent especialitat. Anunci
  • Bases generals: Bases
  • Sol·licitud per a participar: Sol·licitud
  • Curriculum Vitae Et Formem: Curriculum
  • Rectificació de l'Anunci noo procés selecció Personal Docent especialitat Anunci

Termini presentació instàncies: del 18 al 22 d'octubre de 2021

Ampliació termini presentació instàncies: del 28 d'octubre al 4 de novembre de 2021

 • Escola d'ocupació Et Formem Vinaròs 2019-2020 (FINALITZAT)

Primera Etapa: Maig 2019 - Novembre 2020

AGAJ0108 Activitats auxiliars de floristeria (N1)

AGAX0208: Activitats auxiliars en agricultura (N1)

Segona Etapa: Desembre 2019 - Novembre 2020

AGAO0208 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (N2) i AGAO0308 Jardineria i restauració del paisatge (N3)

AGAU0108 Agricultura ecològica (N2) i AGAU0210 Gestió de la producció de llavors i plantes en viver (N3)